Výlet na horu Luč

20.03.2020 07:00

Doporučujeme pěší výlet na vrchol Luč, v nadmořské výšce 932 m.

Kopec je tvořen unikátním žulovým masivem a zbytky přirozeného a suťového lesa, je přírodní památkou.

Čertova stěna - Luč

—————

Zpět