ČERTOVA STĚNA, LUČ

ČERTOVA STĚNA, LUČ

Čertova stěna je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších skalních lokalit v jižních Čechách.

V roce 1956 byla vyhlášena přírodní rezervací, v těsném sousedství starší rezervace Luč z roku 1934. V roce 1995 byly obě rezervace sloučeny do jedné se společným názvem Čertova stěna - Luč. Vzniklo tak chráněné území s rozlohou téměř 104 ha.

Přístup je z parkoviště, v zatáčce, u silnice z Lipna nad Vltavou do Vyššího Brodu. Cca 8 km z Lipna nad Vltavou.

Jedná se o vzácný krajinný útvar vzniklý mrazovým zvětráváním žulového masivu. Vlastní Čertovu stěnu obklopuje rozsáhlé kamenné moře tvořené velkým množstvím žulových balvanů. Pod ním protéká Vltava balvanitým korytem, které je nazýváno Čertovy proudy. Řečiště je zaplněno mohutnými, mnohdy několikatunovými balvany, v nichž byly po staletí trvající vířivou činností vody vytvořeny obří hrnce, které mají v některých případech průměr až 1 m. Od doby vybudování Lipenské přehrady je přepadová voda odváděna podzemním kanálem a koryto je prakticky bez vody. Napouštěno bývá pouze při příležitosti vodáckých závodů.

Nad údolím se v blízkosti parkoviště u Čertovy stěny vypíná přes 30 m vysoký skalní blok, zvaný Čertova kazatelna, z něhož je velmi pěkný výhled do údolí.

Ke vzniku Čertovy stěny se váže několik pověstí. Ta nejrozšířenější vypráví o čertovi, který chtěl zabránit výstavbě kláštera v nedalekém Vyšším Brodě tím, že postaví napříč údolím kamennou hráz a zadrženou vodou klášter zatopí. V osudné noci se však dílo nepodařilo dokončit a poté, co odbila půlnoc, se kamenná hráz zřítila a balvany zavalily koryto řeky a pokryly okolní svahy. Tato pověst se stala námětem ke Smetanově opeře Čertova stěna (1882).

LUČ

Nad údolím Vltavy se zvedá vrchol Luč, vysoký 933 m. Z jeho obtížně přístupné výhledové skalní plošiny na úbočí je úchvatný pohled na celé vltavské údolí, Čertovu stěnu a na část Lipenského přehradního jezera. Pod vrcholem vede odpadní tunel vod z elektrárny, vybudované hluboko ve skále u hráze Lipenské přehrady.

Přístup k vrcholku umožňuje modrá turistická značka z Lipna nad Vltavou - asi 4 km.