IN-LINE STEZKA

IN-LINE STEZKA

Nově dokončená levobřežní cyklostezka Lipno-Frymburk

Najdete zde ideální povrch pro in-line bruslení, kopíruje levý břeh přehrady, vede mimo silniční provoz z Lipna nad Vltavou (od hráze) do Frymburka -12 km. Nabízí krásné výhledy na jezero a rozmanitý profil (zatáčky, malá stoupání a krátké sjezdy). Ideální pro všechny bruslaře, začátečníky i děti.

Úsek Lipno-Frymburk je osvětlen, dá se jezdit i večer. Úsek z Lipna do Frymburka ujede průměrný bruslař za cca 45 min. Maminky s kočárky cca za hodinu. Podél stezky najdete několik neplacených parkovišť. V Lipně nad Vltavou u Aquawordu, u obchodu Coop, u Loděnice Lipno, u Kobylnice, ve Frymburku.

Představuje jednu z páteřních stezek, jejíž význam spočívá především v tom, že by při svém napojení na stezky v Národním parku Šumava umožňovala vytvoření jedné kontinuální, nepřerušované a bezpečné stezky, propojující celé území od Vyššího Brodu až po Vimperk, respektive Strážný. Jakýkoli návštěvník by tak mohl bezpečně cestovat regionem po této cyklostezce a v každé části území pak pomocí navazujících stezek navštívit různé zajímavosti, památky apod. Naprosto stejnou roli hraje v Rakousku tzv. podunajská cyklostezka.

Cíl podpořit cykloturistiku a cyklistiku obecně vybudováním zmíněné páteřní cyklostezky na levém břehu Lipenského jezera byl schválen lipenskými obcemi již před rokem 1997. Na vybudování části stezky byl zpracován projekt, který byl podán do programu PHARE a podporu získal. Z takto získaných prostředků byla následně realizována výstavba cyklostezky, která kopíruje jezero od Nové Pece až do Frymburka. Jedná se mimo jiné o jednu z nejvyužívanějších stezek v celém území.

Záměr propojení Lipna nad Vltavou s trasou vedoucí podél údolní nádrže Lipno se zrodil již v roce 1998. V období let 2006 - 2007 díky dotačních prostředků programu INTERREG IIIA ČR - Rakousko byla realizována I. etapa projektu Cyklostezka Frymburk - Lipno (stavební práce ukončeny k 31. 5. 2007). II.etapa cyklostezky Lipno – hráz byla dokončena na sklonku roku 2009.

Trasa Frymburk-Lipno-hráz je dlouhá 12 km.