OLYMPIJSKÝ PARK RIO-LIPNO 2016

OLYMPIJSKÝ PARK RIO-LIPNO 2016

Video:

Mapa

 

Zdroje informací:

www.olympijskypark.cz

 

Jak pokračují přípravy?

Český olympijský výbor podepsal v prosinci smlouvu s Jihočeským krajem o pořádání parku. Organizátoři v těchto dnech jednají se sportovními svazy a zástupci samospráv o možnostech prezentace jednotlivých sportů. Bližší podrobnosti o rozmístění jednotlivých sportů oznámí na tiskové konferenci na začátku jara.

 

Doba otevření:

V době olympijských her v Rio de Janeiru. Předběžně ČOV počítá se slavnostním zahájením provozu parku 4. 8. 2016 a uzavřením 22. 8. 2016

 

Koncept olympijských parků 2016

Český olympijský výbor chce navázat na úspěch Olympijského parku Soči – Letná 2014. Průzkum mezi návštěvníky jednoznačně ukázal, že se jim park líbil a drtivá většina z nich řekla, že by ČOV měl park připravit i pro hry v Riu. Zároveň zaznělo často přání, aby se taková akce uskutečnila také někde mimo hlavní město. Český olympijský výbor se proto rozhodl tyto hlasy vyslyšet a volba padla na Lipno.  Olympijský park Rio Lipno 2016 bude hlavním centrem. Kromě toho olympijské parky – v menším měřítku - vyrostou i v dalších městech ČR. Hlavním cílem zůstává přitáhnout touto formou k pohybu co největší množství lidí, hlavně dětí. Bude se také usilovat, aby olympijské parky v maximální míře využívaly stávající sportovní infrastrukturu. 

 

Program

Český olympijský výbor chce návštěvníkům znovu nabídnout -zjednodušeně řečeno - hlavně zábavu, fandění a sport.

Zábava: Atrakce, Hudební a taneční představení. Laserové a světelné show. Program pro rodiny s dětmi (divadlo, kreativní dílny)

Fandění: Přímé přenosy, interaktivní rozhovory se sportovci z Ria. ČOV chce, aby sportovci v Riu cítili podporu fanoušků doma. A zároveň lidé v Česku věděli, že si této podpory sportovci váží. Plánuje proto, že olympionici z Ria se po návratu (pokud to bude možné) objeví v Olympijském parku Rio-Lipno 2016.  Podobně jako to bylo před dvěma lety. Návštěvníci budou samozřejmě mít možnost potkat i bývalé olympioniky, kteří naši zemi úspěšně reprezentovali v minulosti. 

Sport:  ČOV chce představit ve spolupráci s jednotlivými svazy letní olympijské i neolympijské sporty. Tak, aby si je mohli lidé vyzkoušet, a když se jim zalíbí, zároveň dostanou informaci, kde se v jejich nejbližším okolí dá ten daný sport provozovat.

 

Bude vstup do Olympijského parku Rio Lipno 2016 zpoplatněn?

Olympijský park Rio Lipno 2016 bude mít svůj vlastní program, své vlastní aktivity, které chce ČOV zpřístupnit co největšímu počtu návštěvníků. Stejně jako na Letné budou tyto aktivity zdarma. Návštěvníci budou platit jen symbolické vstupné, aby mohl Český olympijský výbor z důvodu bezpečnosti regulovat kapacitu parku. ČOV opět počítá s tím, že děti a mládež do 15 let, držitelé průkazů ZTP, senioři a místní obyvatelé budou mít vstup do parku zcela zdarma.

 

Zapojení dětí?

Spojit pohyb dětí s olympijskými vzory chce Český olympijský výbor už v rámci Sazka olympijského víceboje – počítá s tím, že ve druhém pololetí to bude přes 200 tisíc dětí. Jednou z hlavních odměn za jejich aktivní zapojení bude pobyt na „táboře“ v Olympijském parku Rio-Lipno 2016, kde si pak budou moci vyzkoušet všechny sporty pod dohledem zkušených trenérů.

 

Proč Lipno?

 • V období konání OH plné české klientely s převahou rodin s dětmi.
 • Na programu letních olympijských her jsou z velké části vodní sporty. Lipenská přehrada je největší vodní plocha v Česku a ČOV by rád zapojil co nejvíc obcí na jejím břehu. Jachting, surfing a kiting se budou odehrávat v Mekce českých jachtařů v Černé v Pošumaví. Vodácké sporty spojené s divokou vodou (kanoistika a rafting) se představí na kanálu v Loučovicích pod lipenskou přehradou.
 • Je to tradiční lokalita, kam lidé jezdí za dalšími druhy sportu, ať už je to cyklistika, inline bruslení nebo běhání. Pro park spojený s letními olympijskými hrami nemohl ČOV najít vhodnější místo s již vybudovaným zázemím pro návštěvníky.  V Lipně nad Vltavou  a blízkých obcích je již dnes k dispozici více jak kilometrová, vybavená  pláž, pobřežní promenáda, marina, trať na divokou vodu i rychlostní kanoistiku, běžecké i cyklo a inline stezky, bike park, fotbalová hřiště, atletický ovál s doskočišti, sportovní střelnice a další. Kromě sportovišť nabízí Lipensko i potřebné organizační zázemí,  kapacitní parkoviště, odstavné plochy ( brownfields), technická infrastruktura apod.
 • Lipno již tradičně v tomto období pořádá  sportovní festival Lipno Sport Fest, jehož cílem (obdobný s OP) je také přivést co nejvíce lidí ke sportu a radosti z aktivního trávení volného času.
 • Důležitou roli sehrála také podpora a zájem Jihočeského kraje   

 

Jak budou vypadat další olympijské parky?

O pořádání olympijských parků - nicméně v menším měřítku - projevila zájem také další města v ČR (Ostrava, Pardubice, Plzeň).  Myšlenka šířit olympijské ideály, zprostředkovat olympijskou atmosféru a lákat lidi k pohybu na co největším množství míst v ČR se Českému olympijskému výboru pochopitelně líbí. Samotný ČOV ale na provoz více Olympijských parků nemá dostatečné kapacity. Jedná s několika zájemci o poskytnutí know how a značky s tím, že provoz si zajistí sami. To znamená, že Lipno by organizačně mělo být na úrovni ČOV, kraj, sportovní svazy. V případě dalších olympijských parků na úrovni město, sportovní kluby.

 

Bude z olympijských parků vysílat Česká televize?

Česká televize je jedním z nejdůležitějších partnerů Českého olympijského týmu a park samozřejmě využije i jako svou aktivaci tohoto partnerství. Plánuje se, že bude mít studio v Lipně nad Vltavou, odkud bude vysílat celou řadu přímých přenosů a vstupů. Zpravodajsky pokryje také zajímavé události v parcích v jiných městech.

 

Jet na Lipno nemusí být záležitost jen „na otočku“, budou stačit např. ubytovací kapacity?

Není důvod se tohoto obávat. Jihočeský kraj poskytuje (dle ČSÚ) téměř 1300 hromadných ubytovacích zařízení. Nabízí se třeba využít kapacit v domovech mládeže či internátech, které v kraji tradičně nabízejí ubytování. Jejich seznam je veřejně dostupný i na internetu Jihočeského kraje.

 

Jakou očekáváte návštěvnost a nemáte obavy z dopravního kolapsu?

Během Olympijského parku Soči-Letná 2014 si do centra Prahy přišlo zasportovat přes 400 tisíc lidí z celé ČR. ČOV by byl rád, kdyby se podobný úspěch povedl zopakovat, minimální návštěvnost očekává kolem 12 tisíc lidí denně. Uvidí, jak se projeví letní prázdniny, a jak velký zájem bude z řad běžných domácích a zahraničních turistů.

Dopravou se budou Jihočeský kraj a Český olympijský výbor pečlivě zabývat, budou ji řešit ve spolupráci se všemi zodpovědnými složkami. Na představení konkrétních dopravních opatření je teď v tuto chvíli brzy.

  

Nezasáhne Olympijský park příliš do normálního života na Lipně?

Český olympijský výbor věří, že na Lipně místní obyvatelé žádné problémy s parkem mít nebudou. Na Lipně jsou na příval návštěvníků v turistické sezóně zvyklí. Pokud by se nějaké problémy objevily, bude je ČOV samozřejmě okamžitě řešit. Už na Letné Český olympijský výbor říkal, že je zodpovědným sousedem a to platí i pro Lipno. Na Letné ČOV např. zrušil večerní hudební představení, když byla hladina hluku příliš vysoká.  Letenský park předával po skončení akce v lepším stavu, než před převzetím plochy. Pokud by návštěvníci parku cokoliv poničili, jsou pořadatelé stejně jako na Letné připraveni uvést věci do původního stavu.

 

Co po Olympijském parku Lipno-Rio 2016 zůstane?

 • Celý projekt v maximální možné míře využije stávající sportovní infrastrukturu, kterou chce ČOV zmodernizovat - revitalizovat. V rámci „Olympijského parku“ proto plánuje uspořádat velké množství turnajů na už existujících sportovištích v obcích v blízkosti Lipenského jezera.  Tato hřiště plánuje zmodernizovat, aby je mohla veřejnost využívat i v dalších letech (příklad: Přední Výtoň-tenisové kurty). V žádném případě nemá v plánu stavět drahá sportoviště, která by byla vybudována jen pro tuto příležitost.
 • Projekt bude mít výrazně pozitivní vliv na image Jihočeského kraje jako významné turistické destinace.
 • Impuls k ekonomickému rozvoji regionu, sociální politiky a ochrany území.
 • Rozvoj volnočasových aktivit a cestovního ruchu v regionu, který zaznamenal útlum v některých sektorech (např. papírenství, dřevozpracující průmysl)

(velkou příležitostí je OP pro Loučovice (divoká voda), bývalé průmyslové srdce Šumavy (za posledních 20 let zde zmizelo s krachem papíren a pily cca 2000 pracovních příležitostí), které dnes vykazuje nejhorší sociodemografické údaje v JČK (např. nezaměstnanost více jak cca 15 %). Obec, jejíž intravilán tvoří z cca 25% brownfields se snaží transformovat v turistické středisko, k čemuž jí může umístění jednoho z pilířů OP (atraktivní divoké vody a finále fotbalového turnaje) velice pomoci.

 • ČOV očekává stejně jako po Letné zvýšený zájem veřejnosti o sport a pohybové aktivity.
 • Díky Olympijskému parku bude opravena celá řada sportovišť v oblasti Lipna – např. tenisové kurty v Přední Výtoni.

 

Největší atrakce?

To v tuto chvíli ještě Český olympijský výbor prozradit nechce. Má ji vymyšlenou, ale představí ji později.

 

Budou v parku nějaké jednorázové nákladné atrakce?

ČOV chce, aby olympijské parky v maximální míře využívaly stávající sportovní infrastrukturu. A pokud by měla vyrůst nová sportoviště, aby byla trvalého rázu a lidé je mohli využívat i v dalších letech.

 

Kde bude ležet centrum Olympijského parku?

Samotné centrum OP umístěné v Lipně nad Vltavou využije již existující obecní pláže s centrální pěší promenádou, marinou a jejími nábřežími a zároveň sousední staveniště budoucího centra obce (zde se připravuje vybudování nového Jezerního náměstí, návštěvnického a info centra, rozšíření pěší pobřežní promenády, vybudování obecního mola, cyklopointu, hotelu, apartmánů a živého parteru). Po dohodě s obcí a stavebníky bude stavba po provedení přípravy staveniště (povolené  vykácení části stromů, hrubé terénní úpravy, napojení na komunikace) na dobu instalace a pořádání OP přerušena, aby po ukončení OP dále pokračovala. Tím se podařilo dosáhnout toho, že OP nepotřebuje zabírat volný prostor a využije plochy již k podobným akcím předurčené, či právě transformované.

 

Jaké sporty si budu moci vyzkoušet v parku?

Všechny letní olympijské sporty, ale i mnoho dalších neolympijských- tradičních jako jsou například šachy nebo nových jako je třeba paddleboard.

 

Co jsou Jižní Čechy olympijské a jaký mají program?

Jedná se o dlouhodobou kampaň, která si klade za cíl přilákat turisty do nádherného prostředí Jižních Čech a zároveň přilákat k aktivnímu pohybu co největší množství lidí. Jižní Čechy olympijské se budou skládat z celé řady sportovních akcí – tradičních i nových. Kraj se jejím prostřednictvím bude prezentovat také jako ideální místo pro aktivní dovolenou. Projekt odstartoval 1. ledna 2016 a navazuje na Jižní Čechy aktivní a Jižní Čechy husitské.

 

Jaké bude mít park přínosy pro Jihočeský kraj?

Podle analýzy renomované auditorské a poradenské společnosti KPMG Česká republika sedá očekávat:

 • Zvýšení návštěvnosti v období provozu parku cca 1,5 násobně, celkově tedy 250 –300 tisíc turistů a návštěvníků.
 • Celková spotřeba v regionu 650 –800 mil. Kč.
 • Přínosy pro veřejné rozpočty ve výši 260 –320 mil. Kč.

 

Kolik bude stát Olympijský park Rio Lipno 2016 a z jakých zdrojů bude ČOV čerpat?

 • Cílem Českého olympijského výboru je udržet rozpočet na podobné částce jako v roce 2014. To znamená přibližně 65 milionů korun. V tuto chvíli by ale bylo předčasné říkat finální částku. ČOV chce v maximální možné míře využívat stávající sportovní infrastrukturu a spolupracovat přímo se sportovními svazy.
 • Je to částka, která odpovídá rozpočtům jiných významných sportovních nebo kulturních akcí, v mnoha případech je výrazně nižší:

Karlovarský filmový festival – 140 milionů /9 dní - zdroj

Colours of Ostrava – 60 milionů/4 dny (údaj z roku 2014) - zdroj

Motocyklová Velká cena Brna – rozpočet zhruba 150 milionů

Halové mistrovství Evropy v atletice 2015/4 dny – cca 150 milionů korun

 • Finance budou pokryty z dlouhodobého marketingového programu ČOV, jednotlivých aktivací partnerů a částečně veřejných rozpočtů jako třeba podpora z Jihočeského kraje, partnera OH parku 2016. Studie KPMG dokazuje, že akce je jednoznačně přínosem pro kraj.