ROŽMBERK NAD VLTAVOU

ROŽMBERK NAD VLTAVOU

Rožmberk nad Vltavou je známý zejména díky zdejšímu hradu, který je jedním z nejstarších v jižních Čechách, a také jako oblíbené tábořiště vodáků na řece Vltavě.

Městečko leží v nadmořské výšce 528 m 17 km od Lipna nad Vltavou.

Obec založil v roce 1262 Vok z Rožmberka v podhradí nového hradu, který byl vystavěn před rokem 1250 na skále obtékané Vltavou. V majetku rodu městečko zůstalo až do roku 1611. Jeho dalšími vlastníky byli Švamberkové, ti o něj však záhy přišli konfiskací jejich majetku za účast ve stavovském povstání v roce 1620. Od té doby byla obec ve vlastnictví Buquoyů.

Kromě již zmíněného hradu se v Rožmberku zachovaly zbytky hradeb z opevnění vybudovaného ve 14. století.

Velmi hodnotnou památkou Rožmberka je kostel Panny Marie z druhé poloviny 15. století, cenná ukázka jihočeské gotiky. Síňové trojlodí chrámu tvoří centrální loď s úzkými bočními loděmi a s pětiboce uzavřeným presbytářem a s mohutnou hranolovou věží. Trojlodí je sklenuto síťovými klenbami. Barokní oltář pochází z druhé poloviny 17. století.

HRAD ROŽMBERK

Hrad Rožmberk je jedním z nejstarších hradů v jižních Čechách. Tyčí se na vysokém skalním ostrohu obtékaném řekou Vltavou ve výšce 540 m nad mořem nad stejnojmennou obcí.

Hrad byl vystavěn Vítkovci krátce před rokem 1250 v blízkosti tzv. Nižšího brodu na cestě z Netolic do Lince. Tento hrad, zvaný Horní, roku 1522 vyhořel a nebyl již udržován. Již předtím byl v první polovině 14. století založen nový hrad, zvaný Dolní, jako zmenšená kopie hradu krumlovského. Dolní hrad byl v 16. století renesančně přestavován a v polovině 19. století ještě částečně regotizován. Ve 20. století byl zrestaurován.

Při přestavbě Dolního hradu v 16. století byl v prostoru bývalého Horního hradu postaven zámeček s francouzskou zahradou a s anglickým parkem.

Kromě Rožmberků byli nejvýznamnějšími majiteli hradu Buquoyové.

Z Horního hradu se do současnosti dochovala pouze Jakobínská věž na nejvyšším místě ostrohu, další stavby pocházejí z období renesance a z 19. století. Dolní hrad je dochován v dobrém stavu, včetně upravených interiérů. Ve vsi zůstaly dodnes zbytky hradebního opevnění.

PROHLÍDKOVÉ TRASY

BUQUOYSKÉ SBÍRKY - 1. patro

Prohlídková trasa zavede návštěvníky nejen do doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka, ale představí také slavný rod Buquoy, který držel hrad od roku 1620 až do konce druhé světové války. Cenné sbírky soustředěné do hradních interiérů daly už v polovině 19. století vzniknout rodovému muzeu připomínajícímu slávu rodu, jehož původním domovem byla Francie. Současná podoba hradu je výsledkem přestavby v duchu romantické gotiky, čemuž odpovídá i úprava interiérů. Typickou pro uvedené období je vstupní hala s bohatě zdobeným dřevěným schodištěm, Křižácká galerie, kde jsou umístěny portréty fiktivních vůdců křížových výprav, zbrojnice, jež soustřeďuje sbírku zbraní, zbrojí etc. z různých historických období. Starší vývojová etapa hradu je reprezentována malířskou výzdobou tzv. „Rytířského sálu“, která pochází z počátku 17. století. Hradní sbírka obrazů upoutá nejen jmény slavných autorů – K. Škréty, J. Kupeckého, N. Grunda a dalších, ale i portréty významných osobností včetně Perchty z Rožmberka – Bíle Paní.

SOUKROMÉ POKOJE - 2. Patro

Nově zpřístupněná expozice ve 2. patře hradu poskytuje výjimečný pohled do soukromí šlechtického rodu Buquoy kolem poloviny 19. století. Pokoje ve 2. patře hradu nechal pro potřeby bydlení své nejbližší rodiny upravit Jiří Jan Jindřich Buquoy v době, kdy na hradě Rožmberku budoval rodové muzeum. Místnosti prošly v průběhu posledních cca 2,5 let nákladnou rekonstrukcí a nyní je možné prohlédnout si jídelnu, salón, hernu a pracovnu, součástí prohlídky je Anglická věž.

Prohlídková trasa je přístupná také v zimních měsících.

ANGLICKÁ VĚŽ

Výstup na věž po bezmála dvou stech schodech je odměněn nádherným výhledem na celý areál hradu a okolní romantickou krajinu. Návštěvníci si mohou navíc prohlédnout model hradu, který zachycuje jeho podobu ve 14. – 15. století.