Vila smyslů Sinnenreich

20. 5. 2021 by Šárka Knotková

Vila smyslů Sinnenreich

Zážitek pro lidské smysly! 40 min od Lipna, 1/2 výlet

Prostřednictvím jednoduchých a zajímavých experimentů jsou v muzeu hravým a zábavným způsobem předávány poznatky z oblasti mechaniky, optiky, matematiky i přírodovědy.

„Říše smyslů“ v Rohrbachu ukazuje, že naše vnímání dalece překračuje rozsah „klasických 5 smyslů“.

Jednotlivé fenomény jsou zde  znázorněny, vysvětleny a umělecky interpretovány.
Vila Říše smyslů se věnuje fenoménům iluze, klamu a iritace….

Například stroboskopická studna, v níž zemská přitažlivost zdánlivě ztrácí svou sílu, pochozí kaleidoskop nebo kinematoplastika, která se pohybuje na hranicích mezi realitou a fikcí.

http://www.villa-sinnenreich.at/

Fotografie