Halltstatt

26. 4. 2022 by admin1

Malebné městečko u jezera a solných dolů... cca 2 hod.20min. od Lipna

Hallstatt je městys s 923 obyvateli nacházející se v Solné komoře v Rakousku. Leží bezprostředně u Halštatského jezera v nadmořské výšce 508m n. m. a společně s pohořím Dachstein a Solnou komorou patří ke Světovému dědictví UNESCO. Je to přes 4000 let staré hornické město. 

Hallstatt je jakousi branou do minulosti. Ještě na konci 19. století bylo možné se do města dostat pouze lodí nebo úzkou stezkou. Při stavbě silnice a tunelu v roce 1890 musely být odstřeleny skály nad jezerem. Dodnes jsou některé domy postaveny na kůlech zapuštěných v jezeře. Místa není mnoho.

Dnes mohou místní využít i vlak. Trať se nachází na druhé straně jezera, na jeho východním břehu a na vlakové nádraží vás zaveze přes jezero malý trajekt. Od severu k jihu je jezero dlouhé osm kilometrů a hluboké až 125 metrů.

Mann im Salz
 v 18. století žilo v Hallstattu dva a půl tisíce obyvatel.

Právě v tomto období byl ve zdejším dole objeven Mann im Salz (muž v soli), jehož tělo bylo díky soli dokonale zakonzervováno. Po nálezu místní pohřbili nebožtíka na zdejším hřbitově. 

Jiný nález, z roku 1846,  pro archeology dodnes velmi cenný. Johann Georg Ramsauer na stráni pod solnými doly objevil rozsáhlé pohřebiště, jehož výzkum posléze vedl. Do dnešních dnů se podařilo odkrýt více než 1500 hrobů, z nichž každý byl důkladně zdokumentován.

Díky těžbě a obchodu se solí byli zdejší lidé velmi bohatí a v jejich hrobech byly nalezeny velmi cenné předměty včetně zlatých šperků, bronzových nádob, zdobené keramiky a zbraní. Byl to tak významný nález, že dal pojmenování celému historickému období, jež se nazývá dobou hallstattskou.

V archeologii doba hallstattská navazuje na dobu bronzovou a sahá od 8. do 5. století př. n. l. Ve střední Evropě dobou hallstattskou začíná doba železná.

Bílé zlato
Naprostý světový unikát představuje zdejší solný důl, kde se sůl těžila už před sedmi tisíci lety a je tomu tak dodnes. Potrubím starším více než 400 let se sůl z dolu dostává ke zpracování do čtyřicet kilometrů vzdáleného města Ebensee.

Prohlídku části solného dolu je možné absolvovat od 1. dubna do konce listopadu a stejně jako k místům archeologických nalezišť na bývalém pohřebišti vás k němu z centra Hallstattu vyveze lanovka.

Také můžete jít do kopce pěšky, cesta zabere zhruba hodinu. Tak to dělávaly zdejší ženy, které snášely sůl z místa její těžby do údolí několikrát denně. Sůl se nakládala na lodě na Hallstattském jezeře a řekou Traun, která jím protéká, se dostala až do Dunaje.

Nahoře na návštěvníky čeká mimo jiné vyhlídková plošina (Skywalk) ve výšce 360 metrů nad jezerem. Při prohlídce dolu strávíte pod zemí hodinu a půl, dozvíte se vše o těžbě soli (audioprůvodce je i v češtině), zhlédnete hru světel nad podzemním jezerem a k tomu se můžete svézt po hornické skluzavce dlouhé 64 metrů.

Urlaub in Hallstatt im Salzkammergut

Salzwelten Hallstatt & Skywalk – das älteste Salzbergwerk der Welt 

Fotografie