Rožmberk, Vítkův Hrádek, Zlatá Koruna, Hluboká nad Vltavou

11. 5. 2021 by Šárka Knotková

Rožmberk-Vítkův Hrádek-Český Krumlov-Zlatá Koruna-Hluboká

Typ na výlet hrad, zřícenina, klášter, zámek

ROŽMBERK

Rožmberk nad Vltavou je známý zejména díky zdejšímu hradu, který je jedním z nejstarších v jižních Čechách, a také jako oblíbené tábořiště vodáků na řece Vltavě.

Městečko leží v nadmořské výšce 528 m 17 km od Lipna nad Vltavou.

Obec založil v roce 1262 Vok z Rožmberka v podhradí nového hradu, který byl vystavěn před rokem 1250 na skále obtékané Vltavou. V majetku rodu městečko zůstalo až do roku 1611. Jeho dalšími vlastníky byli Švamberkové, ti o něj však záhy přišli konfiskací jejich majetku za účast ve stavovském povstání v roce 1620. Od té doby byla obec ve vlastnictví Buquoyů.

Kromě již zmíněného hradu se v Rožmberku zachovaly zbytky hradeb z opevnění vybudovaného ve 14. století.

Velmi hodnotnou památkou Rožmberka je kostel Panny Marie z druhé poloviny 15. století, cenná ukázka jihočeské gotiky. Síňové trojlodí chrámu tvoří centrální loď s úzkými bočními loděmi a s pětibokým uzavřeným presbytářem a s mohutnou hranolovou věží. Trojlodí je sklenuto síťovými klenbami. Barokní oltář pochází z druhé poloviny 17. století.

HRAD ROŽMBERK

Hrad Rožmberk je jedním z nejstarších hradů v jižních Čechách. Tyčí se na vysokém skalním ostrohu obtékaném řekou Vltavou ve výšce 540 m nad mořem nad stejnojmennou obcí.

Hrad byl vystavěn Vítkovci krátce před rokem 1250 v blízkosti tzv. Nižšího brodu na cestě z Netolic do Lince. Tento hrad, zvaný Horní, roku 1522 vyhořel a nebyl již udržován. Již předtím byl v první polovině 14. století založen nový hrad, zvaný Dolní, jako zmenšená kopie hradu krumlovského. Dolní hrad byl v 16. století renesančně přestavován a v polovině 19. století ještě částečně regotizován. Ve 20. století byl zrestaurován.

Při přestavbě Dolního hradu v 16. století byl v prostoru bývalého Horního hradu postaven zámeček s francouzskou zahradou a s anglickým parkem.

Kromě Rožmberků byli nejvýznamnějšími majiteli hradu Buquoyové.

Z Horního hradu se do současnosti dochovala pouze Jakobínská věž na nejvyšším místě ostrohu, další stavby pocházejí z období renesance a z 19. století. Dolní hrad je dochován v dobrém stavu, včetně upravených interiérů. Ve vsi zůstaly dodnes zbytky hradebního opevnění.

PROHLÍDKOVÉ TRASY

BUQUOYSKÉ SBÍRKY – 1. patro, SOUKROMÉ POKOJE – 2. Patro, VĚŽ JAKOBÍNKA, MUZEUM HRDELNÍHO SOUDNICTVÍ A DĚTSKÝ OKRUH

Více na: Státní hrad Rožmberk (hrad-rozmberk.cz)

VÍTKŮV HRÁDEK

Přední Výtoň je malá rekreační obec na pravém břehu Lipenské přehrady 3 km jižně od Frymburku. Leží ve výšce 755 m nad mořem. Počet obyvatel 189.

Přední Výtoň náležela k panství vyšebrodského kláštera. Původně zde bývaly kláštery poustevníků řádu svatého Pavla a Antonína. Koncem 15. století (1491) se oba kláštery spojily, ve druhé polovině 16. století však byly zrušeny.

Dominantní památkou je gotický kostel svatého Filipa a Jakuba vystavěný v letech 1515 – 1523 na místě staršího chrámu (založeného v roce 1385).

V obci je přístav přívozu, který zajišťuje spojení s Frymburkem na druhém břehu Lipenské přehrady.

SVATÝ TOMÁŠ

Svatý Tomáš je horská vesnice ležící nad přehradou Lipno v nadmořské výšce 995 m, patřící do obce Přední Výtoň, přístupná po dlouhých úzkých horských silničkách. Žije v ní asi 20 obyvatel. Nedaleko (300 m) od osady je hrad Vítkův Hrádek. Dříve byla i tato oblast běžně obydlena, vedlo tudy několik cest spojující jižní Čechy s hornorakouskou oblastí Mühlviertel. V roce 1930 ve Svatém Tomáši žilo 193 obyvatel. Stával zde lovecký zámeček, škola z roku 1904 a několik dalších velkých kamenných domů.

Po roce 1945 bylo obyvatelstvo Svatého Tomáše vystěhováno a opuštěné domy zbořeny. V roce 1950 se zde usadila vojenská jednotka, byla postavena kasárna a domky pro důstojníky. Šťastnou náhodou se zachoval půvabný poutní kostel Božího těla z roku 1347, který armáda používala jako skladiště. Po roce 1990 se dočkal opravy a od roku 1997 se jednou za měsíc (poslední neděle v měsíci) v něm konají bohoslužby.

Zámeček (schwarzenberská myslivna)z roku 1722 byl postaven ve „švýcarském slohu“ a býval vyzdoben Dürerovými obrazy. Sloužil také jako ubytovací hostinec. Za příznivého počasí bývala jeho okny nádherná vyhlídka k jihu, až k Alpám. Po znárodnění schvarzenberského majetku zámeček užívaly v letech 1947 až 1990 Státní lesy. V roce 1990 shořel, ruinu pak koupila soukromá firma, která ji přestavěla na exkluzivní horský hotel.

ZŘÍCENINA HRADU VÍTKŮV KÁMEN – NEJVÝŠE POLOŽENÝ HRAD V ČECHÁCH

Zřícenina gotického hradu Vítkův kámen se tyčí vysoko nad okolní krajinou na stejnojmenném kopci (1053 m) na pravém břehu Lipenské přehrady asi 4 km od česko-rakouské hranice. Je nejvýše položeným hradem v Čechách. Opravena díky nadšencům Občanského sdružení Vítkův Hrádek, nákladem 11 mil. korun.

Vítkův kámen založil v polovině 13. století rod Vítkovců jako pohraniční pevnost. Bylo zde také správní středisko nových vesnic zakládaných z obou stran hranice. Začátkem 14. století se hrad stal majetkem Rožmberků, kteří jej v 16. století opevnili a jimž až na krátké období patřil až do roku 1611. Ti jej také připojili ke krumlovskému panství. Hrad byl udržován až do začátku 18. století, poslední úpravy na něm byly provedeny v roce 1725, ale v polovině 18. století byl již opuštěn. Po druhé světové válce, kdy oblast nebyla veřejnosti přístupná, sloužil pohraniční stráži.Jádrem hradu je obytná hranolová věž, k níž přiléhá menší polygonální přístavba. Obvodové hradby jsou doplněny pěti baštami. Zřícenina je přístupná po pravém břehu Lipenského jezera z Frýdavy po žluté a červené turistické značce (asi 10 km) nebo z Přední Výtoně po červené (asi 7 km). Po silnici je možné dojet až do vsi Svatý Tomáš, která se rozkládá asi 500 m pod hradem.

Legenda

O rodinných sklonech k sebevraždě a lidské zlobě vypráví příběh ze samoty nazývané Růžový Vrch, kde žil chudý lesní dělník s mnoha dětmi. Když mu zemřela žena, našli ho v lese oběšeného. Jeho bratr, který si v márnici uvědomil, jaká je to hanba pro celou rodinu, se neudržel a mrtvému vyťal políček. Od té doby ale musel na mrtvého bratra neustále myslet; litoval svého činu i toho, že se nepostaral o bratrovy děti, až se po čase ve své chalupě oběsil. Nejmladší bratr, veden zřejmě rodinnou tradicí, aby zvědavcům kolem ukázal, oč je lepší než mrví sourozenci, dal nebožtíkovi políčky dva. Zlomyslní lidé ho uráželi, nadávali mu a vysmívali se jeho utrpení do té míry, že se oběsil na lípě za vsí. Ani jednomu z nebožtíků nebyl popřán hrob v posvěcené půdě, všichni byli bez kněze zahrabáni na pustém místě. V lese, který obklopoval zříceninu Vítkova Hrádku, i od kostela sv. Tomáše slýchávali lidé v noci volání a nářek. Hajný, který chtěl té věci přijít na kloub, se ukryl nedaleko kostela a o půlnoci uviděl přízrak bez hlavy, jak v kněžském rouše sedí na balvanu a předříkává slova svaté mše. Když kněz ukončil modlitbu, měl už na ramenou hlavu se zarmoucenou a sklíčenou tváří. Uviděl hajného a smutně mu vyčetl, že zmařil sto let jeho pokání. Kaje se prý za to, že jako kněz kvůli ženě znesvětil své kněžské poslání a poté si sáhl na život. Za trest musí tisíc nocí v lese sloužit mši. Na radu faráře se obyvatelé okolních vsí pak začali za zbloudilého kněze denně modlit a od doby noční nářek z lesů už slýchán nebyl. Více na: http://www.vitkuvhradek.cz/

ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV 

Nabízí 5 prohlídkových okruhů a dále zámecké zahrady s otáčivým hledištěm a hradní příkop s medvědy – nejrozsáhlejší komplex po Prařžském hradu více na Český Krumlov – rezidenční sídlo jihočeské aristokracie. Oficiální webové stránky (zamek-ceskykrumlov.cz) 

ZLATÁ KORUNA – KLÁŠTER

Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně si díky své poloze v hlubokém vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu roku 1785. Je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Více: Klášter Zlatá Koruna (klaster-zlatakoruna.cz)

VYŠŠÍ BROD – KLÁŠTER

Cisterciácký klášter založený ve 13.století. Jedná se o jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku a jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. V čele kláštera stojí konventuální převor Justin Berka. Návštěvníci mohou obdivovat klášterní knihovnu s více jak 70 tis. svazky a také Závišům kříž – středověký relikviářový kříž ze zlata, vysoký 70 centimetrů, zdobený filigránem, posázený cennými drahokamy a perlami, jehož hodnota je nevyčíslitelná…

Více na: Cisterciácký klášter Vyšší Brod (klastervyssibrod.cz)

ZÁMEK HLUBOKÁ

Pohádkové sídlo!  Státní zámek Hluboká je svou rozlohou, charakterem, souborem  původního mobiliáře a rozlehlým parkem významným romantickým areálem v evropském a světovém kontextu.

Více na: https://www.zamek-hluboka.cz/cs 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

České Budějovice jsou statutární město, správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše. Žije v nich přibližně 94 tisíc obyvatel, v aglomeraci pak kolem 150 tisíc obyvatel. Historické centrum bylo roku 1980 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Ve městě sídlí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a biskup římskokatolické českobudějovické diecéze. Za prohlídku stojí nejen historické jádro města, ale také pivovar Budvar https://www.budejovickybudvar.cz/prohlidky nebo Vodácký areál Lídy Polesné https://raftingcb.cz/slalomova-draha/

Fotografie